Thaonco Company
December 28, 2021
Năm 2021 quả là một năm đặc biệt với tất cả chúng ta! Trước thềm năm mới 2022, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua trong năm cũ. ThaonCo tự hào vì những thành quả đã đạt được, cùng thực hiện những dự án mang tầm ảnh hưởng lớn lao. Chúng tôi hân […]
Thaonco Company
December 28, 2021
2021 has been quite a year for us all! As the new year 2022 is upon us, we find ourselves reflecting on our journey in the past year. At ThaonCo, we are proud of our achievements together. It was wonderful working on some of the most impactful projects of the year. We are grateful for […]