Nhận Báo giá Miễn phí

Quý vị cần dịch giấy tờ? Phiên dịch, phụ đề, hay nhu cầu khác? Thao & Co. là lựa chọn hàng đầu. Vui lòng click mục bên trái để nhận báo giá dịch thuật công chứng/chứng thực, hoặc click mục bên phải để đặt các dịch vụ dịch thuật khác.
Thao & Co. Giá trị công ty
Quý vị cần (các) dịch vụ nào?
Dịch thuật Công chứng + Chứng thực
Chỉ gói gọn trong 2 phút!
Các Dịch vụ Dịch thuật Khác
Nhận Báo giá của Thao & Co. cho các dịch vụ dịch thuật khác
Chỉ gói gọn trong 2 phút!
Tôi cần:
(Quý vị có thể chọn nhiều mục. Quý vị cần cung cấp các thông tin sau để chúng tôi xác định (các) dịch vụ phù hợp với nhu cầu của quý vị và tạo quy trình làm việc hiệu quả nhất dành riêng cho quý vị. Mọi thông tin được bảo mật trong hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của quý vị để gửi email quảng cáo hoặc dùng cho các mục đích tiếp thị khác.)

Tôi muốn:
(Quý vị có thể chọn một mục.)
Tài liệu của tôi là:
(Vui lòng chọn loại tài liệu của quý vị. Quý vị có thể chọn một mục.)
Tài liệu của tôi là:
(Vui lòng chọn loại tài liệu của quý vị. Quý vị có thể chọn nhiều mục.)
Tài liệu của tôi là:
(Vui lòng chọn ngôn ngữ của tài liệu và ngôn ngữ cần dịch. Tải tài liệu lên.)
Tải tài liệu lên:
Tải tài liệu quý vị cần dịch thuật lên. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất!

Tiếp theo
Vui lòng điền thông tin liên lạc của quý vị:
(Lưu ý: *Vui lòng điền thông tin vào ô này.)
Lưu ý: *không được để trống
Phương thức thanh toán:
Liên hệ với tôi qua:
(Quý vị có thể chọn nhiều mục.)
Tôi muốn nhận Bản dịch Chứng thực/Công chứng qua:
(Quý vị có thể chọn nhiều mục.)
Kết thúc quy trình đặt dịch vụ:
(Vui lòng đảm bảo toàn bộ thông tin đã điền là chính xác. Tùy vào mục đích sử dụng của quý vị và quy định nơi quý vị cần nộp tài liệu, bản dịch có thể cần được chứng thực hoặc công chứng bởi những đơn vị hoặc cơ quan nhà nước khác nhau. Quý vị nên nắm rõ tài liệu của mình cần con dấu nào. Nếu quý vị không chắc chắn, vui lòng báo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải thích và hướng dẫn quy trình lấy con dấu phù hợp cho quý vị.)
Hoàn tất!
Vui lòng chờ trong giây lát
Thao & Co. Đang thực hiện
Hân hạnh cảm ơn quý vị đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất! Trong thời gian đó, quý vị có thể nhấn chọn đường dẫn dưới đây để khám phá vai trò của ngôn ngữ trong các ngành nghề khác nhau.
Tôi cần:
(Vui lòng chọn dịch vụ quý vị cần. Quý vị có thể chọn một mục. Nếu quý vị không chắc chắn, vui lòng chọn dịch vụ quý vị cho rằng có liên quan nhất tới nhu cầu của bản thân. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ và hỗ trợ quý vị lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất.)
Tôi cần:
(Vui lòng chọn dịch vụ bổ trợ quý vị cần. Nếu quý vị không chắc chắn, vui lòng chọn dịch vụ quý vị cho là liên quan nhất tới nhu cầu của mình. Đội ngũ tư vấn Thao & Co. sẽ liên hệ và hỗ trợ quý vị lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất.)
Tài liệu của tôi:
(Vui lòng chọn ngôn ngữ của tài liệu và ngôn ngữ cần dịch.)
Chọn ngôn ngữ:

Tôi cần dịch vụ dịch thuật cho các tài liệu sau:
(Vui lòng tải tài liệu lên. Tài liệu của quý vị sẽ được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống của chúng tôi và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích dịch thuật như quý vị đã yêu cầu.)
Quý vị cần dịch tài liệu gì?
Tải tài liệu quý vị cần dịch thuật lên. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất!

Tài liệu của tôi là về:
(Vui lòng chọn thể loại/danh mục của tài liệu quý vị. Nếu quý vị không chắc chắn, vui lòng chọn thể loại/danh mục quý vị cho rằng có liên quan nhất. Quý vị có thể chọn nhiều mục)
Vui lòng chọn loại tài liệu:
Tài liệu của tôi cần được:
(Quý vị muốn bản dịch sử dụng văn phong thân mật hay trang trọng? Tài liệu của quý vị được sử dụng cho mục đích gì? Đối tượng được hướng đến là ai? Quý vị có mong muốn chúng tôi tham khảo những nội dung nào khác trong quá trình dịch thuật tài liệu của quý vị không? Nếu quý vị có chỉ dẫn hoặc yêu cầu đặc biệt, vui lòng thông báo với chúng tôi.)
Lưu ý dành cho Chuyên gia Ngôn ngữ:
Thông tin liên hệ của tôi:
(Vui lòng để lại thông tin liên hệ và phương thức thanh toán. Quý vị sẽ không bị tính phí trong bước này. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý đơn đặt dịch vụ của quý vị và thực hiện báo giá. Quý vị sẽ chỉ cần thực hiện thanh toán sau khi đã xem xét báo giá và quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.)
Lưu ý: *không được để trống
Phương thức thanh toán:
Không tìm thấy lựa chọn quý vị cần?
Xác minh Đơn đặt Dịch vụ:
(Vui lòng đảm bảo toàn bộ thông tin đã điền là chính xác. Tùy vào các đặc điểm của tài liệu như là thể loại nội dung, mục đích, đối tượng hướng đến, quý vị có thể sẽ cần nhiều dịch vụ dịch thuật khác nhau và nhận tư vấn thêm. Nếu quý vị không chắc chắn, vui lòng báo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải thích và hướng dẫn quy trình phù hợp cho quý vị.)
Hoàn tất!
Vui lòng chờ trong giây lát
Thao & Co. Đang thực hiện
Hân hạnh cảm ơn quý vị đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất! Trong thời gian đó, quý vị có thể nhấn chọn đường dẫn dưới đây để khám phá vai trò của ngôn ngữ trong các ngành nghề khác nhau.